Mentaltest Emil Borlänge BK, 2007-11-10
Mentalbeskrivare: Lennart Knutss
on

1a KONTAKT HÄLSNING

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök

Överdrivet  kontakttagande,ex.hoppar, gnäller, skäller

1b KONTAKT samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. ALT. Provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i  testledaren,ex, hoppar gnäller, skäller.

1c KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller  bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar  hantering.

Accepterar. Svarar med kontakttagande.

 Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a  LEK 1

Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b  LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte,nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt, eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c  LEK 1

Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller,men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. ALT tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.

3a FÖRFÖLJANDE

 Startar inte

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt, Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart, Springer förbi bytet. Kan vända.

3b  GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. Springer inte fram

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt, eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt, Behåller föremålet i minst 3 sek.

4  AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

 Är uppmärksam, och lugn.står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam, och i huvudsak lugn, Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviterar

Under momentet, Alt. Oro under hela momentet.

5a  AVST. LEK.

intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad följer  figuranten utan avbrott

Intresserad, Vill  iväg. Enstaka startförsök

 

Mycket intresserad. Vill Vill iväg,upprepade

Startförsök.

5b AVST.   LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka(1-2) hotbeteenden under momentets  första del.

Visar enstaka (1-2)

Hotbeteenden under första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets

Första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets

Första och andra del.

5c  AVST   LEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten  med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning

Går fram  direkt till figuranten

 utan hjälp

5d  AVST  LEK

Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker,kan gripa försiktigt,drar inte emot.

Griper, Drar emot, men kan släppa och ta emot.

Groper direkt. Drar emot.

Släpper inte.

5e AVST: LEK

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denneär aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse

Mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a  ÖVERRASKN:

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort

Blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b  ÖVERRASKN.

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslute med bett.

6c  ÖVERRASK.

Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen naär föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d  ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagen.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen.

Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxl. Vid minst 2 passager utan minsskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e ÖVERRASKN:

Kvarstående intresse.

Visar  inget intresse.

Stannar upp.

Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar och tittar på

Overallen vid minst  2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler

Passager.

 

 

7a  LJUDKÄNSL.

Rädsla

Stannar inte  eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

LJUDKÄNSL.

Nyfikenhet.

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när

Föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått

Halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c

LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla.

 

Ingen tempåförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen.

Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter

Samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL.

Kvarstående

Intresse.

Visar inget intresse.

Stannar upp . Luktar eller tittar på skramlet vid  1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet.Intresst minskar efterhand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera

Passager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a  SPÖKEN

Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka

Hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b  SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.

Alt. Engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och /eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex, halva sträckan båda spökena alt.ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c  SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen och flyr.

8d   SPÖKEN

Nyfikenhet

 Går fram till figuranten,när föraren tagit av  figurantens huvudbonad. Alt,går inte fram i tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva  avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e  SPÖKEN

Kontakttagande med figurant i spökdräkt.

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt, går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan  ex. hoppa och gnälla.

9a  LEK 2

Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b  LEK 2

Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10  SKOTT

Visar ingen berördhet.  Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet.

Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

Alt, vill lämna platsen, fly.

 

Alt, föraren avstår skott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka>>